TIEP THI LAI DONG TIEP THI LIA chat bot chung chat bot chung

Mô tả danh mục:

chuyên cung cấp hóa chất sản xuất bột trét, Keo dán gạch (loại C1,C2, đặc biệt), Vữa dán gạch (loại tiêu chuẩn, chống nước, linh hoạt), Vữa trát, vữa thạch cao, vữa stucco, Chất đắp vá, skin coat, keo trám trét,

✅ Phụ gia tăng bám dính , lực uốn cong đàn hồi tốt ,  Vinnapas 5010N

✅ Chất tạo đặt  methyl cellulose (MC)

✅ Chất tạo đặc HPMC

✅  Xi măng trắng SCG PCW50

✅ Xi măng trắng SCG PCW30

Call Now Button