Chuyển tới nội dung

Phụ gia tăng bám dính _Vinnapas 5010 N

Phụ gia tăng bám dính

Vinnapas 5010N

Tan trong nước nóng và nước lạnh tạo dung dịch keo, thực tế không tan trong aceton, ethanol  96% và toluen, không độc hại, không mùi không vị.

Không hòa tan trong các dung môi hữu cơ phổ biến. HEC là chất làm đặc hữu cơ gốc nước không ion, chịu muối và giữ nước. Có các đặc tính như chất kết dính, chất nhũ hóa, phân tán, giữ nước.

Có khả năng hòa tan muối tốt để điện phân, phân hủy bởi ôxy, axit và các enzym trong điều kiện kiềm, ổn định nhiệt. Khi đun nóng, không xuất hiện đông tụ lại, không xảy ra kết tủa trong điều kiện môi trường axit, tạo màng tốt.

Ứng dụng

– Keo dán gạch (loại C1,C2, đặc biệt)

– Vữa dán gạch (loại tiêu chuẩn, chống nước, linh hoạt)

– Vữa trát, vữa thạch cao, vữa stucco

– Chất đắp vá, skin coat, keo trám trét

75.000

Thông tin sản phẩm

Phụ gia tăng bám dính

Vinnapas 5010N

Tan trong nước nóng và nước lạnh tạo dung dịch keo, thực tế không tan trong aceton, ethanol  96% và toluen, không độc hại, không mùi không vị.

Không hòa tan trong các dung môi hữu cơ phổ biến. HEC là chất làm đặc hữu cơ gốc nước không ion, chịu muối và giữ nước. Có các đặc tính như chất kết dính, chất nhũ hóa, phân tán, giữ nước.

Có khả năng hòa tan muối tốt để điện phân, phân hủy bởi ôxy, axit và các enzym trong điều kiện kiềm, ổn định nhiệt. Khi đun nóng, không xuất hiện đông tụ lại, không xảy ra kết tủa trong điều kiện môi trường axit, tạo màng tốt.

Ứng dụng

– Keo dán gạch (loại C1,C2, đặc biệt)

– Vữa dán gạch (loại tiêu chuẩn, chống nước, linh hoạt)

– Vữa trát, vữa thạch cao, vữa stucco

– Chất đắp vá, skin coat, keo trám trét

 

0/5 (0 Reviews)