TIEP THI LAI DONG TIEP THI LIA máy trộn vữa khô, máy trôn vữa trát tường, máy sản xuất vữa khô chat bot chung

Máy trộn vữa khô

165.000.000

Chuyên gia công lắp đặt dây chuyền sản xuất bột khô theo yêu cầu, máy trộn vữa khô, phiểu chứa vữa khô, vít tải, cân đóng bao.

Lập trình plc từ đầu vào lẫn đầu ra, theo qui trình tự động. Hạng chế sử dụng nhân công , đêm lại năng suất cao.

Call Now Button
error: Xin đừng copy !!