TIEP THI LAI DONG TIEP THI LIA chat bot chung chat bot chung
-6%
800.000 750.000
-19%
800.000 650.000
-5%
1.300.000 1.240.000
-11%
4.500.000 4.000.000
-2%
45.000.000 44.000.000
-2%
325.000 320.000

Mô tả danh mục:

3.Cách Định lượng hóa chất, nước cho mẻ trộn

  1. Đa phần  hạng mục này phụ thuộc vào nhà đầu tư yêu cầu tỉ trọng bê tông nhẹ.
  2. Nếu chủ đầu tư yêu cầu công suất cho 1 ngày từ 15-30m3/ca thì hệ thống định lượng này phải được lập trình
  3. Lượng nước cho 1 mẻ bê tông bọt chống nóng có trọng lượng riêng d600-d1000
  4. Ví dụ : để sản xuất bê tông nhẹ chống nóng có tỉ trọng: d600 kg/m3,

    be-tong-nhe-da-nang
    be-tong-nhe-da-nang
Call Now Button