Chuyển tới nội dung
Giảm giá!

NẸP CHỈ ÂM – RON TRANG TRÍ

NẸP CHỈ ÂM – RON TRANG TRÍ là nẹp dùng để liên kết các các kẻ jon kiến trúc. Nhằm đêm lại độ thẩm mỹ cao cho công trình. Nâng cao hiệu quả thi công.

 

6.700

Thông tin sản phẩm

NẸP CHỈ ÂM – RON TRANG TRÍ là nẹp dùng để liên kết các các kẻ jon kiến trúc. Nhằm đêm lại độ thẩm mỹ cao cho công trình. Nâng cao hiệu quả thi công.

✅Nẹp góc trát tường,
✅Nẹp tô cạnh tường,
✅Nẹp góc tường gạch,
✅Nẹp góc âm tường,
✅Nẹp nhựa tô góc,
✅Nẹp trát góc âm,
✅Nẹp trát góc dương
✅Nẹp mốc trát – Nẹp chặn vữa 1
✅Nẹp trát góc âm
✅Nẹp chỉ âm – Ron trang trí 1
✅Nẹp gờ móc nước – cắt nước
✅Nẹp tách khe vật liệu – Nẹp F
✅ Nẹp chân tường – Nẹp L10-40
✅Nẹp tách khe vật liệu – Nẹp DFNẹp ốp lát 28
✅Nẹp thạch cao – Z 31
✅Nẹp thạch cao – góc dương 32
✅Nẹp thạch cao – góc âm 34
✅Nẹp vát cạnh cột 35
✅Nẹp mũi bậc 38
✅Nẹp khe co dãn – Nẹp phân sàn 39
✅Con kê, gối kê nhựa 40
✅Gối kê nhựa và ống luồn Tyren 4