TIEP THI LAI DONG TIEP THI LIA chất tạo bọt bê tông, hóa chất bê tông bọt, chất tạo bọt bê tông xốp chat bot chung

Chất tạo bọt bê tông nhẹ-Sitec-1

62.000 53.000

Chất tạo bọt bê tông nhẹ SITEC . Đùng  sản xuất bê tông nhẹ, bê tông chống nóng. Nhằm mục đích giảm tải trọng bản thân vật liệu nhẹ xuống nhiều lần. Vì cấu trúc chất tạo bọt tạo ra rất nhiều hổn hợp lỗ rổng nho. Khi kết hợp với vật liệu sẽ tạo ra cấu trúc tổ ong. Điều này rất có lợi để sản xuất các loại vật liệu xốp, cách âm, cách nhiệt

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Call Now Button
error: Xin đừng copy !!