Dịch vụ, thiét kế thi công nhà ở dân dụng và công nghiệp, thi công tủ điện công nghiệp, bảo trì sửa chữa các loại thiết bị điện