TIEP THI LAI DONG TIEP THI LIA chat bot chung chat bot chung
-6%
80.000.000 75.000.000
-6%
80.000.000 75.000.000
-4%
125.000.000 120.000.000
-5%
220.000.000 210.000.000

Mô tả danh mục:

Bánh trong máy là loại máy tạo hình, hoa văn cho bánh in. Hình dạng các loại bánh như: vuông, tròn … Hoa văn bánh: bánh có hình dạng theo chữ phúc, chữ vạn.

Máy chạy theo chế độ tự động và công suất lớn. Khi sử dụng bánh hình máy tính sẽ cho lại hiệu quả kinh tế cao.

Call Now Button