Chuyển tới nội dung

Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

3.Cách Định lượng hóa chất, nước cho mẻ trộn

  1. Đa phần  hạng mục này phụ thuộc vào nhà đầu tư yêu cầu tỉ trọng bê tông nhẹ.
  2. Nếu chủ đầu tư yêu cầu công suất cho 1 ngày từ 15-30m3/ca thì hệ thống định lượng này phải được lập trình
  3. Lượng nước cho 1 mẻ bê tông bọt chống nóng có trọng lượng riêng d600-d1000
  4. Ví dụ : để sản xuất bê tông nhẹ chống nóng có tỉ trọng: d600 kg/m3,

    be-tong-nhe-da-nang

    be-tong-nhe-da-nang